Nhà vườn tại Trường Xuân DakNong. Bàn ghế ghỗ cây tự nhiên, giường tủ ván AN CƯỜNG chống ẩm. Phong cách hiện đại phố hợp tự nhiên